Overwaarde van u woning opnemen!

Wat is overwaarde?
U heeft overwaarde als de waarde van uw woning hoger is dan de resterende hypotheekschuld. De overwaarde kan variëren van een klein bedrag tot bijna de hele waarde van uw woning als de hypotheek bijna in zijn geheel is afgelost. Voorbeeld: Is uw woning € 250.000, – waard en heeft u een hypotheekschuld van € 150.000, -? Dan is de overwaarde € 100.000, -.

Wat houdt de overwaarde-hypotheek in?
De overwaarde-hypotheek geeft huizenbezitters de mogelijkheid om gebruik te maken van het vermogen dat vastzit ‘in de stenen’ zonder te behoeven verhuizen. De rente die u moet betalen voor de overwaarde-hypotheek wordt elke maand bij de hypotheekschuld opgeteld. U heeft dus geen maandlasten. De overwaarde die u opneemt is vrij te besteden. Hier zijn dus geen voorwaarden aan verbonden. De hoogte van de op te nemen overwaarde is afhankelijk van onder andere leeftijd, de hoogte van de lopende hypotheek, de waarde van uw woning, of de lopende hypotheek betaalbaar is op banknormen, etc.

Voor wie is de overwaarde-hypotheek?
De overwaarde-hypotheek is voor u geschikt indien u de AOW-gerechtigde leeftijd heeft. Daarnaast dient u een eigen woning te hebben met overwaarde.

Nadelen van de overwaarde-hypotheek

  • Door de oplopende schuld is het mogelijk dat u niet kunt verhuizen omdat er onvoldoende inkomen kan zijn in combinatie met minder overwaarde om de nieuwe woning te kopen.
  • Door de oplopende schuld is het mogelijk dat u de hypotheek niet kunt oversluiten naar een andere geldverstrekker, omdat u bijvoorbeeld onvoldoende inkomen heeft om de maandlasten van de hypotheek zelf te betalen.
  • De erfenis voor uw nabestaanden wordt lager
  • U moet kosten maken voor het afsluiten van een overwaarde-hypotheek zoals advieskosten, taxatie- en notariskosten.
  • Indien u een bestaande hypotheek heeft en houdt, moet deze hypotheek voldoen aan de inkomensnorm die banken stellen.