Wetering West ong. te Tiel. VERKOCHT!

Perceel cultuurgrond gelegen aan de rand van Tiel, nabij Zoelen en grenzend aan rivier ”de Linge”.

De oppervlakte bedraagt 1.78.21 hectare. Het perceel is in gebruik als weiland.
De toegang is mogelijk via het fietspad genaamd Wetering-West.

Eigendom belast met zakelijk recht als bedoeld van de belemmeringenwet privaatrecht op gedeelte van het perceel ten behoeve Liander N.V. Waterschap Rivierenland en Gasunie transport services B.V. Er staat een hoogspanningsmast van Tennet op het perceel. De vergoeding voor 2023 is € 193,07.

De grond ligt in het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Tiel. De bestemming die is toegekend is ”enkel bestemming agrarisch” met:
– Dubbelbestemming Waarde – Archeologie 6
– Dubbelbestemming: Leiding – Hoogspanningsverbinding
– Gebiedsaanduiding: Overige zone – rivieren en uiterwaarden.

Bron: www.ruimtelijkeplannen.nl
Voor de letterlijke tekst van de voorschriften en bepalingen wordt verwezen naar Ruimtelijkeplannen.nlVerkoop bij inschrijving – procedure
De verkoop van het perceel geschiedt door middel van inschrijving. De inschrijving vindt plaats door middel van het tijdig inleveren van het volledig ingevuld en ondertekend inschrijfformulier.
Inschrijfformulier: Het inschrijfformulier kan worden opgevraagd bij Makelaarskantoor Budding BV. Uitsluitend origineel verstrekte formulieren kunnen voor de bieding worden gebruikt. Via het inschrijfformulier maakt de geïnteresseerde zijn bod op het perceel kenbaar.
Financieringsverklaring: Tezamen met het biedingsformulier dient bieder een verklaring te geven op welke wijze de aankoop gefinancierd kan worden.

Inschrijfdatum: Het volledige ingevulde en ondertekende biedingsformulier dient uiterlijk op vrijdag 28 juli voor 12.00 uur ingeleverd te worden bij Makelaarskantoor Budding BV, Achterstraat 30, 4054 MT te Echteld of per e-mail gericht aan a.van.zoest@buddingbv.nl

Binnen 2 werkdagen na de inschrijfdatum zal de bieder(s) geïnformeerd worden of het perceel hem gegund is.
De verkoper behoudt zich het recht tot gunning voor.

Inschrijfvoorwaarden
Met betrekking tot het biedingsformulier geldt het volgende:
1. Het formulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld.
2. Elk bod dient onvoorwaardelijk, onherroepelijk en zonder enig voorbehoud te zijn. Een bod in strijd hiermee is ongeldig.
3. Een uitgebracht bod kan na de inlevering niet worden verhoogd of verlaagd.Adresgegevens

Achterstraat 30
4054 MT Echteld
Email: info@buddingbv.nl
Tel: 0344 – 64 16 08
Openingstijden kantoor:
Maandag t/m vrijdag
08.30 uur t/m 17.00 uur

Openingstijden

Postkantoor
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
RegioBank
Maandag t/m vrijdag
09.00 - 12.00 en 13.00 - 16.00 uur
Donderdag 18.30 - 19.30 uur